แต่ในการประยุกต์ใช้งานกับถังแรงดัน ( Pressure Vessel) ที่ไม่ค่อยมีโอกาสเปิดถังตรวจสอบได้บ่อย ๆ การใช้ Level Gauges ดังกล่าวข้างต้นก็จะเริ่มมีปัญหาในกรณีการแสดงผลที่คลาดเคลื่อน หรือผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เพราะเราไม่สามารถเปิดถังที่มีแรงดันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ ถึงแม้ผู้ใช้งานอาจจะติดตั้ง Level Gauges มากกว่า 1 ชุด หรือมากกว่า 1 ชนิด เพื่อยืนยันระดับของเหลวภายในถัง แต่หากการแสดงผลของ Level Gauges แต่ละชุดไม่เท่ากัน เราจะเชื่อตัวไหนหรือชุดไหน?  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถังที่มีทั้งแรงดันและความร้อนอย่างเช่น Boiler หากเราไม่สามารถยืนยันระดับน้ำได้ และปล่อยจนน้ำใน Boiler แห้งลง จะเสี่ยงและอันตรายอย่างยิ่งต่อการระเบิด รวมถึง Level Gauges หลายชนิดก็มีขีดจำกัดเรื่องความร้อนไม่สามารถนำมาใช้ใน Boiler ได้​

Level Gauge แบบ ​Indirect type ชนิดต่าง ๆ​

เกจวัดระดับของเหลวแบบกระจก ( Sight Glass Level Gauge) เป็นเกจแบบ Direct type คือเราสามารถมองเห็นระดับน้ำด้วยสายตาเราเท่านั้น มักจะติดตั้งร่วมกับ Level Gauge ชนิดอื่น ๆ เข้าไปในถังแรงดัน ซึ่ง เกจวัดระดับแบบกระจกสามารถทำให้ผู้ใช้งานเห็นระดับของเหลวที่อยู่ในถังจริง ๆ และจะเป็นกรรมการตัดสินว่า Level Gauges แบบ Indirect type ตัวใดที่คลาดเคลื่อนและผิดเพี้ยน เพื่อนำออกไป Calibrate หรือทำการปรับเปลี่ยนออกไป ดังนั้น Sight Glass Level Gauge ที่มีรูปลักษณ์ค่อนข้างโบราณ มีน้ำหนักมาก และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูงเพราะต้องหมั่นบำรุงรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเสมอในการซ่อมบำรุง นั้น จะยังคงมีความสำคัญ และจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้งานได้ โดยเฉพาะ Boiler ที่ถูกกำหนดออกมาเป็นมาตรฐานตามกฎข้อบังคับของ International code ASME Secion I ว่าด้วยเรื่อง Boiler & Pressure Vessel มีการกำหนดการใช้เกจวัดระดับน้ำแบบกระจกเอาไว้อย่างชัดเจนในหัวข้อ PG-60.1.1​

กล่าวคือ Boiler ที่มี Pressure เกิน 3 MPa (30 Bar ) จะต้องมีเกจวัดระดับแบบกระจก 2 ชุด หรือ สามารถทดแทนเกจวัดระดับแบบกระจก ชุดใดชุดหนึ่งใน 2 ชุดนี้ ด้วยเกจวัดระดับน้ำแบบอื่น ๆ ที่สามารถส่งสัญญาณ และแสดงผลให้ดูได้จากระยะไกลอีก 2 ชุด นั่นหมายถึงจะอย่างไรเสีย ก็ยังต้องมีเกจวัดระดับน้ำแบบกระจกอย่างน้อย 1 ชุดในการวัดนั่นเอง​

รูปแสดงเกจวัดระดับน้ำแบบกระจก และการบำรุงรักษา​

สรุป 

 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือวัดระดับของเหลวหลากหลายชนิดในท้องตลาด โดยเครื่องมือแต่ละชนิด จะถูกออกแบบมาตามหลัก การทางฟิสิกส์เพื่อแปลค่าทางกายภาพ ออกมาเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าที่สื่อถึงระดับของเหลว ที่วัดได้ แต่ในงานที่มีความอันตรายต้องมีการยืนยันระดับของเหลวที่อยู่ในถังจริง ๆ ก็จะเริ่มมี เกจวัดกระจกเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะเป็นอะไรที่ง่ายและเห็นด้วยตา เกจวัดระดับแบบกระจกที่ดูโบราณ ก็ยังคงมีให้เห็นใช้งานอยู่ทั่วไป

 

แหล่งที่มา:  www.odealsplus.com

 

Blog odealsplus- Sight Glass Level Gauge

 

เกจวัดระดับของเหลวแบบกระจกสำคัญไฉน?

ปัจจุบันมีเครื่องมือวัดหลากหลายชนิด และหลากหลายหลักการเพื่อใช้ในการวัดระดับของเหลวในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โดยส่วนมากจะใช้หลักการแปลงสัญญาณทางกายภาพก็คือระดับของเหลว ให้ออกมาเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อนำมาแสดงผลออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานเข้าใจ ซึ่งเราไม่ได้เห็นระดับของเหลวในกระการผลิต หรือถังเก็บของเหลวจริง ๆ เราเรียก Level Gauge ประเภทนี้ว่า Indirect type คือการวัดและแสดงระดับของเหลวแบบทางอ้อม ส่วนใหญ่จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น  การวัดระดับของเหลวด้วย Differential Pressure Transmitter,  Ultrasonic Level Transmitter, Guide Wave Radar, Displacement Level Transmitter , RF Transmitter และอื่นๆอีกหลากหลายชนิดและวิธี​

เกจวัดระดับของเหลวแบบกระจกสำคัญไฉน?

ODEALS PLUS COMPANY LIMITED

29/74 Moo 10 Tambol Lamlukka, 
Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150 , Thailand

+66 29871828

sales@odealsplus.com

+668 19268755​

+662 9871829

Copyright © 2019 Odeals  Plus All Rights Reserved

DESIGN  by

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ODEALS  PLUS  COMPANY  LIMITED​

Sincerely Serve You with Fair Deal​

Tel : +66 29871828

Fax : +66 29871829